Voorstelling


Manneneiland

‘Manneneiland’ is een meeslepende avondvullende theatervoorstelling, gespeeld op een prachtige authentieke locatie: de Warmoes Historische Tuinderij in Lent.WM_Mannen_Eiland_repetitie_07

De voorstelling gaat over zeven mannen en zeven vrouwen uit Lent, die tijdens de laatste zeven maanden van de Tweede Wereldoorlog tegen wil en dank van elkaar gescheiden worden. De mannen blijven achter in een door wateroverlast geteisterd gebied, om onder toezicht van Engelse militairen de voedselvoorraden en het vee veilig te stellen. Dit is niet zonder gevaar, want het gebied wordt bestookt met Duitse granaten. De echtgenotes, dochters en buurvrouwen van de mannen zijn geëvacueerd naar het Vlaamse Geraardsbergen. Daar krijgen ze onderdak en voedsel, maar de cultuurverschillen tussen de Betuwse gezinnen en de Vlaamse katholieken leiden regelmatig tot problemen. Bovendien is er over en weer veel jaloezie.

In het laatste deel van ‘Manneneiland’ komen de Lentse vrouwen en mannen na ruim zeven maanden weer samen. Echter, niets is meer hetzelfde. Veel huizen en bedrijven zijn onherstelbaar beschadigd en door plundering is de meeste huisraad kapot of verdwenen. De bewoners hebben elkaar meer nodig dan ooit, want niet iedereen heeft voldoende veerkracht om helemaal opnieuw te beginnen.WM_Mannen_Eiland_repetitie_09

In de voorstelling ‘Manneneiland’ willen we een universeel beeld schetsen van mannen en vrouwen die van elkaar gescheiden worden door een oorlogssituatie. De ervaringen van de betrokkenen van toen zijn op vele manieren vergelijkbaar met de ervaringen van mensen nu, zoals de vele vluchtelingen uit de huidige oorlogsgebieden in het Midden-Oosten of soldaten die worden uitgezonden naar bijvoorbeeld Mali of Afghanistan en die met de oorlogsbeelden op hun netvlies terugkeren naar het vertrouwde thuisland.

Lees meer over het creatieve team achter de voorstelling